Фонди

Ф.-151: Київська приватна жіноча гімназія А.В. Жекуліної   

Фонд Опис
Ф.-151 Опис 1: Справ: 191, 1905-1920 рр.
Про утворення та відкриття гімназії. Послужні списки викладачів (М.Гудзій, В.Данилевич, В.Завитневич, П.Кудрявцев, А.Лобода, Г.Павлуцький, В.Перетц, П.Смирнов, В.Щербина та ін.). Екзаменаційні відомості. Протоколи засідань педагогічної та попечительської ради, предметних комісій. Річні звіти.
1905-1920 рр.
Фонд Опис