Фонди

Ф.-171: Київське реальне училище Ф.П.Донциса і С.О.Фельдмана

Фонд Опис
Ф.-171 Опис 1: Справ: 210, 1917-1920 рр.
Розпорядження, циркуляри по училищу. Протоколи засідань педагогічної ради. Особові справи учнів. Класні журнали.
1917-1920 рр.
Фонд Опис