Фонди

Ф.-1: Київський магістрат

Фонд Опис
Ф.-1 Опис 1: Справ: 862, 1645-1865 рр.
Копії Грамот та Універсалів російських царів, польських королів, гетьманів Запорізького війська з питань магдебурзького права. Протоколи засідань магістрату. Участь міщан м. Києва у Вітчизняній війні 1812 року. Про обрання війтів у Києві, придушення польського повстання 1830-1831 рр., оренду та продаж маєтків, купівлю магістратом кріпаків, втечу селян від поміщиків, набір рекрутів, розвиток промисловості, торгівлі та ремесла у м. Києві, створення просвітницьких організацій, діяльність церков, монастирів, прийняття іноземцями російського підданства, порушення законодавства чиновниками.
1645-1865 рр.
Ф.-1 Опис 2: Справ: 2613, 1745-1867 рр.
Те саме та Укази Київського губернського правління, циркуляри Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора.
1745-1867 рр.
Ф.-1 Опис 2a: Справ: 434, 1765-1866 рр.
Те саме та ревізькі казки купців. Судові та опікунські справи. Списки чиновників магістрату та київських міщан, які присягали Петру III.
1745-1867 рр.
Ф.-1 Опис 3: Справ: 93, 1805-1865 рр.
Те саме та встановлення цін на провіант та фураж.
1805-1865 рр.
Ф.-1 Опис 4: Справ: 71, 1769-1834 рр.
Те саме та списки чиновників канцелярії магістрату. Плани м. Києва та його околиць. Книги реєстрації контрактів.
1769-1834 рр.
Ф.-1 Опис 5: Справ: 74, 1825-1834 рр.

1825-1834 рр.
Фонд Опис