Фонди

Ф.-4: Києво-Володимирський собор.

Фонд Опис
Ф.-4 Опис 1: Справ: 45, 1859-1920 рр.
Частина плану м. Києва з вказаним місцем будівництва Володимирського собору. Документи про будівництво та ремонт, план собору та олтаря, листування з архітекторами і художниками про укріплення стін та оформлення собору. Фінансовий стан. Протоколи засідань комітету собору.
1859-1920 рр.
Фонд Опис