Фонди

Ф.-12: Київська Десятинна церква.

Фонд Опис
Ф.-12 Опис 1: Справ: 35, 1839-1919 рр.
Укази Київської духовної консисторії. Опис церковних речей, пожертвуваних поручиком Анненковим. Списки парафіян, шлюбні розшуки, метричні книги. Обрання делегатів на Всеукраїнський церковний собор. Про перехід до іншої віри.
1839-1919 рр.
Фонд Опис