Фонди

Ф.-13: Києво-Печерська Воскресенська церква.

Фонд Опис
Ф.-13 Опис 1: Справ: 141, 1817-1923 рр.
Опис церкви (1909, 1919 рр.), листування про ліквідацію церковного майна (1919 р.), протоколи зборів парафіян, фінансовий звіт. Ревізькі казки. Відкриття церковно-приходської школи. Метричні книги.
1817-1923 рр.
Фонд Опис