Фонди

Ф.-14: Київське Свято-Володимирське братство.

Фонд Опис
Ф.-14 Опис 1: Справ: 108, 1864-1918 рр.
Про відкриття Києво-Володимирського та інших церковно-приходських братств і попечительств. Статут братства. Протоколи засідань, звіти братств та попечительств, про друкування та розповсюдження релігійної літератури, відкриття церковно-приходських шкіл, списки церковно-приходських та земських шкіл.
1864-1918 рр.
Фонд Опис