Фонди

Ф.-21: Фельдшерсько-акушерська школа докторів Туроверова і Ромацовського. Фельдшерсько-акушерська школа доктора Браткова.

Фонд Опис
Ф.-21 Опис 1: Справ: 547, 1906-1911 рр.
Листування з Київським губернським правлінням. Протоколи засідань педагогічної ради. Про навчання у школі, переведення учнів з одного відділення до іншого. Відомості про благонадійність учнів. Списки та особові справи учнів школи. Свідоцтва (копії) про закінчення школи та присвоєння звання повитухи.
1906-1911 рр.
Фонд Опис