Фонди


Ф.-56: Києво-Подільське духовне училище.

Фонд Опис
Ф.-56 Опис 1: Справ: 723, 1819-1920 рр.
Циркуляри Синоду. Листування з Київською духовною семінарією. Відомості про навчання учнів. Списки учнів. Формулярні списки викладачів та службовців ( Костецький В.С., Ольшанський, А.П. Паторжинський М.М. та ін.). Заяви учнів про переведення до інших учбових закладів. Учбові плани та програми. Комплектування бібліотеки. Протоколи засідань правління училища, з’їздів духовенства. Учнівські метрики. Описання учнівської форми.
1819-1920 рр.
Ф.-56 Опис 2: Справ: 1, 1881 р.
Прибутково-видаткова книга.
1881 р
Фонд Опис