Фонди


Ф.-77: Восьма чоловіча гімназія

Фонд Опис
Ф.-77 Опис 1ч.1: Справ: 2880, 1904-1912 рр.
Особові справи учнів.
1904-1912 рр.
Ф.-77 Опис 1ч.2: Справ: 3031, 1912-1920 рр.
Методика викладання різних предметів. Особові справи учнів. Про перейменування гімназії. Надання приміщення Київському реальному училищу. Діяльність батьківського комітету в гімназії. Про проведення літературно-музичних вечорів у гімназії. Учбові плани та програми, спрощення російського правопису (1917 р.). Реквізиція приміщення гімназії Залізничним управлінням, реквізиція музичних інструментів. Бухгалтерські книги.
1912-1920 рр.
Ф.-77 Опис 2: Справ: 575, 1906-1922 рр.
Циркуляри Попечителя Київського учбового округу. Протоколи засідань педагогічної ради. Особові справи та списки учнів та викладачів. Газетні відомості за 1919 р. Листування з різних питань.
1906-1922 рр.
Ф.-77 Опис 3: Справ: 90, 1904-1918 рр.
Циркуляри та розпорядження Попечителя Київського учбового округу, Жандармського управління, Дворцової поліцейської дільниці. Про заснування Київської приватної гімназії В. І. Петра, її діяльність та закриття. Звіти про учбово-виховну роботу. Протоколи засідань педагогічної ради. Листування з Міністерством народної освіти. Про діяльність вечірніх курсів при гімназії. Списки учнів.
1904-1918 рр.
Фонд Опис