Фонди

Ф.-109: Київське Олександрівське ремісниче училище

Фонд Опис
Ф.-109 Опис 1 : Справ: 1343, 1874-1920 рр.
Особові справи учнів та викладачів (В. Александров, Оглоблін, Попов, П. Тутковський та ін.).
1874-1920 рр.
Ф.-109 Опис 2 : Справ: 228, 1874-1920 рр.
Циркуляри. Листування інспектора народних училищ, з Київською міською управою стосовно зміни статуту училища, про підготовку парового двигуна в майстернях училища. Статут училища та історична довідка про нього. Звіти. Кошториси. Списки учнів, викладачів. Програми загальноосвітніх та технічних дисциплін. Список бібліотечних книг та учбових посібників. Про реорганізацію училища в середнє механіко-технічне училище. Відкриття курсів водіїв при училищі.
1874-1920 рр.
Фонд Опис