Фонди

Ф.-143 Київське товариство взаємного кредиту

Фонд Опис
Ф.-143 Опис 1 : Справ: 462, 1872-1918 рр.
Циркуляри та протоколи засідань центральної ліквідаційної комісії та загальних зборів членів товариства. Звіт про діяльність товариства за 25 років. Листування. Списки службовців. Справи про надання позики під заставу нерухомого майна.
1872-1918 рр.
Ф.-143 Опис 2 : Справ: 2900, 1872-1918 рр.
Особові справи осіб, які отримали позику під заставу нерухомого майна (Шмідт Ю.Ф.).
1872-1918 рр.
Ф.-143 Опис 3 : Справ: 115, 1868-1919 рр.
Протоколи засідань Ради. Контрольні книги поточних рахунків. Особові справи членів товариства. Річні звіти. Справи про надання та збільшення кредитів.
1868-1919 рр.
Ф.-143 Опис 4 : Справ: 24, 1845-1919 рр.
Справи про надання кредитів. Звіт товариства та пенсійної каси службовців товариства.
1868-1919 рр.
Ф.-143 Опис 5 : Справ: 42, 1873-1918 рр.
Протоколи засідань уповноважених членів товариства. Річні звіти. Про надання кредитів. Виключення із членів товариства.
1873-1918 рр.
Ф.-143 Опис 6 : Справ: 2, 1901-1904 рр.
Доповіді, які заслуховувались на нарадах товариства.
1901-1904 рр.
Фонд Опис