Фонди

Ф.-146 Перше Київське жіноче училище Духовного відомства

Фонд Опис
Ф.-146 Опис 1 : Справ: 45, 1908-1919 рр.
Звіти. Відомості про успішність учениць. Справа про реформу жіночих училищ (1917 р.). Учбові програми з різних предметів.
1908-1919 рр.
Фонд Опис