Фонди

Ф.-152 Київське міське приходське училище № 47

Фонд Опис
Ф.-152 Опис 1 : Справ: 18, 1900-1915 рр.
Циркуляри інспектора народних училищ. Звіти про роботу училища. Списки учнів.
1900-1915 рр.
Фонд Опис