Фонди

Ф.-102 Контора Києво - Кирилівських богоугодних закладів

Фонд Опис
Ф.-102 Опис 1 : Справ: 525, 1803-1917 рр.
Укази Київського Приказу громадського догляду. Річні звіти. Кошторис утримання лікарні. Штатний розклад. Відомості про кількість хворих та обслуговуючого персоналу (О. Радзієвський, В. Селецький, І. Сікорський С. Томашевський, С. Штейберг). Правила обстеження хворих. Доповідні записки про заходи боротьби із холерою. Історії хвороб. Описання будівель Кирилівських закладів.
1803-1917 рр.
Ф.-102 Опис 2 : Справ: 3705, 1837-1897 рр.
Історії хвороб та списки хворих, прийнятих на лікування.
1837-1897 рр.
Ф.-102 Опис 3 : Справ: 676, 1831-1912 рр.
Розпорядження Київського Приказу про лікування хворих у будинку божевільних. Списки людей греко-російського сповідання, військових чинів, які лікувались у будинку для божевільних. Списки хворих прийнятих на лікування у будинок для божевільних.
1831-1912 рр.
Ф.-102 Опис 4 : Справ: 209, 1867-1888 рр.
Списки хворих, прийнятих у лікарню для досліджень.
1867-1888 рр.
Ф.-102 Опис 5 : Справ: 315, 1797-1888 рр.
Списки хворих кантоністів та нижчих чинів, прийнятих до богадільні.
1797-1888 рр.
Ф.-102 Опис 6 : Справ: 232, 1836-1871 рр.
Списки дітей, прийнятих у богадільню. Списки сиріт, які за віком можуть бути прийняті до сирітського будинку.
1836-1871 рр.
Ф.-102 Опис 7 : Справ: 267, 1857-1917 рр.
Відділення: арештантське, офтальмологічне, гінекологічне, дитяче, піддослідне, інфекційне, віспи, психіатричне, приймального покою, сифілітичне, терапевтичне, тифозне, хірургічне. Історії хвороб, скорботні листи.
1857-1917 рр.
Ф.-102 Опис 8 : Справ: 43, 1838-1895 рр.
Циркуляри та розпорядження Київського Приказу громадського догляду. Листування з Київським Приказом громадського догляду про призначення медичного персоналу. Звіти про діяльність лікарні. Справи про закриття відділень та переведення хворих до Кирилівської лікарні. Особові справи службовців.
1838-1895 рр.
Ф.-102 Опис 9 : Справ: 177, 1838-1895 рр.
Особові справи службовців ( П. Нечай та ін.).
1838-1895 рр.
Фонд Опис