Фонди

Ф.-93 Київське художнє училище

Фонд Опис
Ф.-93 Опис 1 : Справ: 4512, 1901-1920 рр.
Особові справи учнів (О.Архипенко, В.Д.Бурлюк, І.П.Кавалерідзе, В.С.Шульженко, А.В.Лентулов, О.О.Осьмеркін, О.Г.Тишлер, О.О.Екстер, О.Форш).
1901-1920 рр.
Ф.-93 Опис 2 : Справ: 237, 1900-1920 рр.
Статут училища. Правила зарахування учнів та заяви про вступ до училища, екзаменаційні відомості. Іменні стипендії. Про будівництво приміщення для училища (1907 р.). Про оренду квартири у М. В. Ріхерта для училища. Звіти. Про смерть директора училища Ніколаєва В. М. та обрання нового директора. Про збирання пожертвувань на будівництво пам’ятників у місті Києві. Листування з Художньою академією.
1900-1920 рр.
Ф.-93 Опис 3 : Справ: 52, 1913-1918 рр.
Списки та особові справи учнів. Екзаменаційні відомості. Учбові програми спеціальних та загальноосвітніх предметів.
1913-1918 рр.
Ф.-93 Опис 4 : Справ: 55, 1873-1919 рр
Статут училища. Положення про організацію художніх шкіл та класів. Листування з головою театральної комісії про встановлення статуй композиторів Глінки та Сєрова на Київському міському театрі (1902 р.). Списки учнів та викладачів (Дяченко, Красницький, Риков та ін.). Штатні переміщення та нагородження. Умови конкурсу на спорудження монументу у Берні в пам’ять заснування Всесвітньої поштової спілки. Листування з Головою Всеросійського з’їзду художників про створення в училищі технічної станції-студії для вивчення техніки живопису. Доповідна записка директора училища до Центральної Ради з питання подальшого існування художньої школи у Києві. Список пожертвувань училищу архітектором Ніколаєвим. Каталог картин, виставлених у м. Києві.
1873-1919 рр
Фонд Опис