Фонди

Ф.-173 Київське комерційне училище товариства розповсюдження у м. Києві середньої комерційної освіти

Фонд Опис
Ф.-173 Опис 1 : Справ: 1305, 1907-1920 рр.
Циркуляри і розпорядження по училищу. Статут училища. Канцелярія. Таємні циркуляри Міністерства торгівлі і промисловості. Особові справи учнів. Попечительська рада. Учбові програми. Класні журнали. Екзаменаційні відомості. Адреси і особові справи педагогічного персоналу (Д. Дорошенко, В. Липківський, І. Огієнко, С. Русова). Протоколи засідань педагогічної ради та господарчого комітету. Листування з Київським Народним банком, Всеросійським земським союзом, Петроградським обліковим і позиковим банком.
1907-1920 рр.
Фонд Опис