Фонди

Ф.-198 Державна ощадна каса при Київській конторі Державного банку

Фонд Опис
Ф.-198 Опис 1 : Справ: 19, 1899-1918 рр.
Розпорядження правління державними ощадними касами. Статут ощадної каси спілки службовців київського Державного банку. Про відкриття поштово-телеграфних ощадних кас при поштових закладах. Список службовців.
1899-1918 рр.
Фонд Опис