Фонди

Ф.-199 Державна ощадна каса при Київському губернському акцизному управлінні

Фонд Опис
Ф.-199 Опис 1 : Справ: 17, 1888-1916 рр.
Звіт правління. Протоколи загальних зборів. Списки членів каси.
1888-1916 рр.
Фонд Опис