Фонди

Ф.-201 Державна ощадна каса при Київському губернському акцизному управлінні

Фонд Опис
Ф.-201 Опис 1 : Справ: 95, 1912,1916 рр.
Протокол зборів акціонерів страхових товариств. Звіти про діяльність. Списки лікарів, які проводили медичне обстеження клієнтів страхових операцій. Особові справи постійних посередників страхових операцій. Списки підприємств, які підлягають обов’язковому страхуванню.
1912,1916 рр.
Ф.-201 Опис 2 : Справ: 107, 1916 р.
Списки ощадних кас губерній та Київського району. Особові справи постійних посередників страхових операцій. Списки лікарів, які проводили медичне обстеження клієнтів страхових операцій.
1916 р.
Ф.-201 Опис 3 : Справ: 1, 1916 р.
Особова справа постійного посередника В.І.Шведова.
1916 р.
Фонд Опис