Фонди

Ф.-177 Друге Київське жіноче училище духовного відомства

Фонд Опис
Ф.-177 Опис 1 : Справ: 798, 1886-1903 рр.
Про зарахування та звільнення викладачів (В. Богородицький, А. Коровицький, П. Кудрявцев, О. Кошиць, Г. Прозоров та ін.) та казенне утримання вихованок училища. Про відкриття при училищі зразкової початкової школи. Про надходження у 1894 р. грошей від Собору Києво-Печерської Лаври, Київського Єпархіального попечителя, Києво-Михайлівського монастиря, Іллінської церкви, Бердичівського Собору на утримання училища. Заяви священиків про зарахування до училища їх дочок. Про будівництво при училищі церкви, лікарні, пральні, бані. Про заснування стипендій. Про видачу метричних витягів. Нагородження срібними медалями службовців училища.
1886-1903 рр.
Ф.-177 Опис 2 : Справ: 773, 1903-1916 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради. Заяви про зарахування до училища вихованок. Службові переміщення викладачів (Г. Дяченко, Ф. Красицький, П. Левитський та ін.) та їх нагородження. Про звільнення від сплати за навчання. Екзаменаційні відомості. Річні звіти: фінансові та про учбово-виховну роботу.
1903-1916 рр.
Ф.-177 Опис 3 : Справ: 32, 1916-1919 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради та загальних педагогічних зборів. Про зарахування до училища. Формулярні списки службовців. Випис з постанови Всеукраїнського Церковного Собору про реформу Єпархіальних жіночих училищ.
1916-1919 рр.
Ф.-177 Опис 4 : Справ: 860, 1878-1918 рр.
Указ Київської духовної Консисторії про будівництво та відкриття 2-го жіночого єпархіального училища. Класні журнали. Копії атестатів та свідоцтв вихованок. Списки вихованок та метричні виписи. Алфавітні покажчики справ училища. Журнали засідань ради училища і загальних педагогічних зборів. Списки службовців училища. Річні звіти.
1878-1918 рр.
Ф.-177 Опис 5 : Справ: 128, 1882-1919 рр.
Пожертвування на будівництво приміщення для училища. Статут. Учбові програми. Класні журнали. Журнал засідань педагогічної ради. Списки учнів. Звіти. Протоколи засідань ради І-го та ІІ-го жіночих училищ про розподіл земельної ділянки між училищами ( 1902 р.). Протокол зборів комітету Київської міської управи про обладнання штольні у районі Трьохсвятительської вулиці і Боричева току (1908 р.). Продаж земельних ділянок училища.
1882-1919 рр.
Фонд Опис