Фонди

Ф.-178 Київська земська фельдшерсько-акушерська школа при Київській Кирилівській лікарні

Фонд Опис
Ф.-178 Опис 1 : Справ: 654, 1885-1918 рр.
Учбові програми. Особові справи учнів ( І. Іщенко, М. Коломийченко та ін.). Копії атестатів. Екзаменаційні листи. Про викладачів фельдшерської школи. Листування з губернською управою. Про введення форменого одягу для учнів та службовців школи. Про придбання інвентарю та підручників. Списки учнів.
1885-1918 рр.
Ф.-178 Опис 2 : Справ: 301, 1894-1916 рр.
Особові справи учнів. Атестати та свідоцтва про закінчення школи. Екзаменаційні листи. Звіти. Список службовців. Учбові програми школи.
1894-1916 рр.
Фонд Опис