Фонди

Ф.-179 Київська єврейська приватна чоловіча гімназія А. М. Козаринського

Фонд Опис
Ф.-179 Опис 1 : Справ: 209, 1916-1920 рр.
Циркуляри Попечителя Київського учбового округу та його листування. Протоколи засідань педагогічної ради. Про відстрочку від призову учнів. Класні журнали. Звіти. Адреси учнів (1918 р.). Списки учнів, особові справи, свідоцтва про закінчення гімназії. Особові справи викладачів( А. М. Козаринський, А. Кричевський, Б. Скоробогатко та ін.).
1916-1920 рр.
Фонд Опис