Фонди

Ф.-180 Київська жіноча змішана гімназія Алексеєвої

Фонд Опис
Ф.-180 Опис 1 : Справ: 402, 1915-1920 рр.
Особові справи учнів, метричні свідоцтва, посвідчення.
1915-1920 рр.
Фонд Опис