Фонди

Ф. 286  Київський комітет православного місіонерського товариства

Фонд Опис
Ф. 286 Опис 1 : Справ: 239, 1870-1918 рр.
Про відкриття у м. Києві комітету православного товариства (1870 р.). Протоколи засідань. Звіти. Списки церков Київської єпархії, які надавали грошові пожертвування, ікони, книги та ін. на користь комітету. Список хромолітографічних ікон. Допомога Свято – Володимирському братству. Про одержання комітетом кредитних білетів від Київської духовної консисторії. Про подання матеріальної допомоги різним церквам. Список членів комітету, які вносили пожертвування. Доповідь архімандрита Києво - Михайлівського монастиря. Список монахів Києво – Печерської лаври, які вносили пожертвування. Листування з місіями інших міст та допомога Києво-Печерської лаври різним місіям. Про будівництво православного храму у м. Токіо (є план).
1870-1918 рр.
Фонд Опис