Фонди

Ф. 295  Землемірно-таксаторські класи при Київській другій губернській гімназії

Фонд Опис
Ф. 295 Опис 1 : Справ: 23, 1860-1865 рр.
Про відкриття землемірно-таксаторських класів при гімназії. Про призначення викладачів різних предметів (Домбровський, Філонович та ін.). Списки учнів гімназії.
1860-1865 рр.
Фонд Опис