Фонди

Ф. 305  Спілка студентських кооперативів

Фонд Опис
Ф. 305 Опис 1 : Справ: 17, 1915-1920 рр.
Статут спілки. Протоколи засідань президії 1-го студентського кооперативу. Звіти про роботу. Особові рахунки членів спілки.
1915-1920 рр.
Фонд Опис