Фонди

Ф. 306  Попечительство про недостатніх студентів Київського університету

Фонд Опис
Ф. 306 Опис 1 : Справ: 46, 1874-1916 рр.
Протоколи засідань ради. Постанови про надання позичок та тимчасової допомоги студентам. Список членів Попечительської ради (М. Бунге, І. Рахманінов, О. Романович-Славатинський, В. Тарнавський та ін.) Звіт попечительства. Листування з правлінням Київського університету та з редакцією газети “Киянин” про допомогу студентам. Списки професорів та викладачів, які внесли пожертвування на користь попечительства (М. Бубнов, С. Голубєв, І Косоногов, П. Соколов, О.Сперанський та ін.).
1874-1916 рр.
Фонд Опис