Фонди

Ф. 320  Київська управа ремісничих цехів

Фонд Опис
Ф. 320 Опис 1 : Справ: 1319, 1802-1875 рр.
Статут управи. Цехові звіти. Накази сенату, Київського міського магістрату та міської Думи. Протоколи засідань Ремісничої управи. Податкова книга. Про притягнення до відповідальності порушників закону. Про зустріч цехових міщан з імператрицею Олександрою Федорівною. Статистичні відомості про кількість цехових ремісників, про рекрутський набір. Ревізькі казки.
1802-1875 рр.
Ф. 320 Опис 2 : Справ: 1152, 1802-1902 рр.
Накази Сенату, Київського городового магістрату, Київської Міської Думи. Протоколи засідань управи. Про надання приміщення для управи. Списки міщан. Про видачу паспортів ремісникам. Ревізькі казки київських міщан. Відомості про сплату податків. Листування з Міською Думою, поліцією, Кирилівською лікарнею та ін. Про улаштування ремісників у богодільні та лікарні. Про запис дітей до складу неповнолітніх ремісничих робітників. Списки ремісників управи.
1802-1902 рр.
Фонд Опис