Фонди

Ф. 331 Ткацький цех Київської управи ремісничих цехів

Фонд Опис
Ф. 331 Опис 1 : Справ: 267, 1800-1876 рр.
Указ Синоду про суворий контроль над ревізорами. Припис Київської ремісничої управи та Київського магістрату про створення ополчення для захисту населення від французьких військ. Припис Управи ремісничих цехів про правила поведінки майстрів на вулиці. Книга договорів про вступ до ткацького цеху київських міщан та селян. Ревізькі казки. Списки міщан з визначенням роду занять. Прибутково-видаткова та податкова книги. Книга обліку єврейських підмайстрів та учнів ткацького цеху. Реєстри збору податків та рекрутських грошей. Припис ремісничої управи про складання списків круглих сиріт, які стали ними внаслідок епідемії холери. Про прирахування до міщан. Свідоцтва та посвідчення робітників ткацького цеху.
1800-1876 рр.
Фонд Опис