Фонди

Ф. 340 Деміївський снарядний завод Головного артилерійського управління

<
Фонд Опис
Ф. 340 Опис 1 : Справ: 211, 1915-1919 рр.
Канцелярія. Акти передачі майна Київського казенного винного складу № 2 Демієвському заводу. Листування з Київською повітовою земською управою, з дирекцією ремісничих училищ, з металургійним заводом. Розпорядження по заводу. Списки особового складу та учнів ремісничих шкіл. Циркуляри про оплату праці, про призначення військових на роботу. Протоколи засідань комітету робітників та службовців. Договір з Продовольчою управою про постачання харчування робітникам заводу під час війни. Звіти про роботу заводу, про діяльність відділів. Оцінювання заводського майна. Журнали ліквідаційної комісії, артилерійського комітету. Про передачу заводського майна Київському арсеналу.
1915-1919 рр.
Ф. 340 Опис 2 : Справ: 40, 1920-1921 рр.
Канцелярія. Рапорти та доповідні записки начальника заводу Комітету управління Демієвським заводом про виконання військових замовлень та ін. Правила управління заводом, затверджені Військовою радою. Листування з Головним гарматним управлінням та Управлінням військового контролю про ліквідацію Демієвського заводу та передавання обладнання Управлінню Південно-Західних залізничних доріг. Наказ Губраднаркому про відкриття заводу. Накази надзвичайного виконавчого комітету про передачу майна. Акт про прийняття матеріалів. Передавання заводських машин надзвичайним уповноваженим для забезпечення Червоної армії та флоту. Історія діяльності заводу.
1920-1921 рр.
Ф. 340 Опис 3 : Справ: 65, 1915-1919 рр.
Технічне бюро. Циркуляри та інструкції про виготовлення снарядів. Листування з чавуноливарними заводами про виготовлення бомб, мін, гранат. Відомості про отримання обладнання. Акти випробувань виготовлених снарядів. Кошторис обладнання Олександрійського відділення. Пропозиції іноземних фірм. Інвентарна книга. Плани заводських приміщень.
1915-1919 рр.
Ф. 340 Опис 4 : Справ: 359, 1915-1921 рр.
Матеріальна частина. Листування з учбовим округом, земськими школами, підприємствами, військово-промисловим комітетом. Книги замовлень. Списки військовозобов’язаних службовців та військовополонених, які працювали на заводі. Списки особового складу. Замовлення на пошиття військової форми та взуття. Опис майна заводу (1917 р.). Циркуляри начальника заводу з питань ліквідації заводу, нових цін, звільнення робітників. Акти про передачу заводського майна різним закладам.
1915-1921 рр.
Ф. 340 Опис 5 : Справ: 356, 1915-1920 рр.
Бухгалтерія. Звіти про роботу. Фінансові питання. Рахунки Всеросійської земської ради. Список службовців заводу. Відомості про заробітну плату службовців та робітників. Звіт про ліквідацію заводу.
1915-1920 рр.
Ф. 340 Опис 6 : Справ: 1247, б/д
Канцелярія. Особові справи робітників та службовців.
б/д
Фонд Опис