Фонди

Ф. 346 Українське товариство шкільної освіти

Фонд Опис
Ф. 346 Опис 1 : Справ: 19,1917-1920 рр.
Протоколи засідань товариства. Листування з повітовими земськими управами, з Київським губернським відділом. Документи про діяльність 3-ї Київської гімназії. Протокол засідання комісії із затвердження українського правопису (11.02. 1920р.). Про передачу шкіл та гімназій у відомство Товариства. Статут Асоціації українських культурно-освітніх організацій. Списки особового складу гімназій та шкіл. Статут просвітницьких курсів при педагогічній комісії Товариства.
1917-1920 рр.
Фонд Опис