Фонди

Ф. 82 Київська приватна гімназія М. І. Левандовської

Фонд Опис
Ф. 82 Опис 1 : Справ: 1395, 1904-1920 рр.
Про заснування гімназії, організацію навчально-виховного процесу, зарахування та випуск учнів, характеристики та оцінки учениць, стипендії, екзаменаційні роботи. Щорічні звіти. Протоколи засідань педагогічної та попечительської ради. Історичні ювілеї та з’їзди. Про проведення благодійних вистав та вечорів. Особові справи викладачів (Адріанова-Перетц, С.Гіляров, М.Левандовська, В.Липківський, П.Тутковський та ін. ) та учнів.
1904-1920 рр.
Фонд Опис