Фонди

Ф. 94 Київське 1-е комерційне училище

Фонд Опис
Ф. 94 Опис 1, ч.1 : Справ: 1358, 1896-1909 рр.
Особові справи учнів.
1896-1909 рр.
Ф. 94 Опис 1, ч.2 : Справ: 998, 1909-1920 рр.
Особові справи учнів.
1909-1920 рр.
Ф. 94 Опис 1, ч.3 : Справ: 1383, 1893-1919 рр.
Протоколи засідань господарчого комітету, попечительської та педагогічної ради. Звіти про роботу. Про форму одягу для учнів. Списки стипендіатів. Іменні стипендії. Про зарахування та нагородження службовців. Про впровадження єдиного виду медалі для училищ. Страхування майна училища. Про страхові товариства: “Росія”, “Еквітель”, “Саламандра”. Дозвіл на страхування життя у товариствах: “Нью- Йорк”, “Урбен”.Участь училища у Всесвітній виставці у Парижі (1900 р.), у С.-Петербурзі, Дрездені. Кондуїтні списки. Конгрес з питань шкільної гігієни у Нюренберзі. Відкриття Бердичівського комерційного училища (1904 р.). Про дозвіл вихованцям училища відвідувати церкву. Зарахування дітей іудейського віросповідання до училища. Про надання приміщення училища для жіночих курсів під керівництвом Довнар-Запольського. Перший Всеросійський з’їзд з педагогічної психології у С.- Петербурзі у 1906 році.
1893-1919 рр.
Ф. 94 Опис 2 : Справ: 366, 1899-1916 рр.
Особові справи учнів.
1899-1916 рр.
Ф. 94 Опис 3 : Справ: 178, 1896-1920 рр.
Протоколи засідань та постанови попечительської ради. Про зарахування учнів. Послужні списки викладачів (Ю. Кистяківський, П. Корольов, О. Кошиць, І. Макушенко, В. Менк, М. Старицька, І. Стешенко, О. Щербіна та ін.).
1896-1920 рр.
Ф. 94 Опис 4 : Справ: 179, 1896-1918 рр.
Про відкриття Київського комерційного училища. Протоколи засідань господарського комітету та педагогічної ради. Формулярні списки викладачів (Ф. Вебер, Я. Ріхерт, Ф. Фортунатов та ін.). Затвердження стипендій імені Могілевцева. Про службову діяльність викладачів.
1896-1918 рр.
Ф. 94 Опис 5 : Справ: 74, 1880-1920 рр.
Звіти про діяльність училища. Історія заснування училища. Списки учнів.
1880-1920 рр.
Ф. 94 Опис 6 : Справ: 54, 1889-1920 рр.
Посвідчення, довідки та списки технічних службовців училища.
1889-1920 рр.
Фонд Опис