Фонди

Ф. 98 Київська 7-а гімназія (Київське реальне училище, Київська приватна гімназія Г. Валькера)

Фонд Опис
Ф. 98 Опис 1-4 : Справ: 236, 1898-1909 рр.
Циркуляри Управління Київського учбового округу, листування. Протоколи засідань педагогічної ради. Перехід на 6-ти класний рівень з правами урядової прогімназії. Викладачі гімназії ( П. Воронець, Г. Максимович, В. Соколов, Г. Челпанов, Я. Шульгін та ін.). Прийом та вибуття учнів, списки учнів (О. Архипенко, І. Кавалеридзе, В. Симиренко). Річні звіти. Письмові роботи.
1898-1909 рр.
Фонд Опис