Фонди

Ф. 99 Інспектор народних училищ

Фонд Опис
Ф. 99 Опис 1 : Справ: 709, 1853-1918 рр.
Протоколи педагогічної ради. Листування з директором народних училищ. Про відкриття ремісничого відділу. Про роботу шкіл і училищ Київської губернії. Копії свідоцтв та атестатів про закінчення приходських училищ, гімназій і Київського художнього училища. Копії свідоцтв та посвідчень осіб, які закінчили університет і числяться на Вищих жіночих курсах. Особові справи вчителів (І.П. Кавалерідзе та ін.).
1853-1918 рр.
Ф. 99 Опис 2 : Справ: 604, 1853-1918 рр.
Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського учбового округу та директора народних училищ. Журнали засідань Київської повітової ради. Про відкриття церковно-приходських шкіл та про стан шкіл Київської губернії. Про зарахування та переміщення учнів та вчителів.
1853-1918 рр.
Фонд Опис