Фонди

Ф. 101 Київське відділення Варшавського страхового товариства

Фонд Опис
Ф. 101 Опис 1 : Справ: 2868,1885-1920 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Київської казенної палати про порядок надання позик. Статут кредитного товариства. Надання позик під заставу, випуск та розміщення облігацій (Балабуха, Терещенко, Ханенко, Хвойко та ін.). Зобов’язання перед страховим товариством. Протоколи зборів уповноважених кредитного товариства, засідання правління товариства та їх звіти. Про 25-річну діяльність товариства. Будівництво приміщення Київського кредитного товариства. План будинку швидкої медичної допомоги на вул. Рейтерській. Запит Центральної Ради з економічних питань. Створення “Товариства залізничних доріг Півдня України” та його статут. Доповідь голови правління з питання застосування радянським урядом України контрибуцій на іпотечні банки. Зобов’язання та підписки осіб, які отримували позику під заставу нерухомого майна.
1885-1920 рр.
Фонд Опис