Фонди

Ф. 160 Київське російське торговельно-промислове товариство взаємного кредиту

Фонд Опис
Ф. 160 Опис 1 : Справ: 179, 1910-1920 рр.
Статут товариства. Постанови правління товариства. Протоколи засідань членів Ради товариства та загальних зборів членів товариства. Алфавітні книги зразків підписів вкладників. Справи про надання позик під заставу нерухомого майна. Річні звіти.
1910-1920 рр.
Фонд Опис