Фонди

Ф. 161 Київська спілка установ дрібного кредиту

Фонд Опис
Ф. 161 Опис 1 : Справ: 436, 1910-1918 рр.
Книга протоколів об’єднаних засідань ради і правління Київської спілки установ дрібного кредиту. Книга обліку вступних пайових внесків. Положення про з’їзди представників кооперативних установ. Листування. Формулярні списки та особові справи членів спілки. Місячні звіти про діяльність спілки. Баланси. Алфавітний список кредитних товариств.
1910-1918 рр.
Фонд Опис