Фонди

Ф. 193 Київський робітничий виправний будинок Приказу громадського догляду

Фонд Опис
Ф. 193 Опис 1 : Справ: 836, 1834-1862 рр.
Припис Приказу громадського призріння та листування з ним. Справа про переведення арештованих до “Кирилівських закладів”. Списки та особові справи арештованих. Ремонт та розширення приміщення виправного дому. Харчування заарештованих.
1834-1862 рр.
Фонд Опис