Фонди

Ф. 294 Київське будівельне технічне училище Київського округу шляхів сполучення

Фонд Опис
Ф. 294 Опис 1 : Справ: 105, 1906-1920 рр.
Списки учнів та викладачів ( Ф. Красицький, В. Листовничий та ін.). Циркуляри та розпорядження Міністерства народної освіти та попечителя Київського учбового округу. Звіт. Учбові програми. Про будівництво Київської ремісничої школи.
1906-1920 рр.
Фонд Опис