Фонди

Ф. 297 Київська консерваторія

Фонд Опис
Ф. 297 Опис 1 : Справ: 223, 1913-1920 рр.
Проект статуту. Випис з протоколу засідань педагогічної ради про підтримку Тимчасового уряду. Вітальні телеграми голові Державної Думи Родзянко та Міністру внутрішніх справ Львову. Основні положення, які визначали структуру та функції адміністративно-учбових та господарчих органів консерваторії та вищого музичного інституту ім. Лисенка. Листування з головною дирекцією музичного товариства, Київським губернським комісаром контрреволюційного Тимчасового уряду, Київським губернатором про відкриття приватних музичних шкіл та з ін. питань. Формулярні списки викладачів (Глієр, Горовиць, Домбровський, Камчатов, Мороз-Ходорковський, фон-Мулерт). Програма першого випускного вечора студентів консерваторії.
1906-1920 рр.
Ф. 297 Опис 2 : Справ: 2461, 1913-1920 рр.
Особові справи студентів.
1906-1920 рр.
Фонд Опис