Фонди

Ф.Р-345 Київський технікум сільськогосподарського будівництва Народного комісаріату землеробства УСРР. Справ: 812; 1927-1935 рр.


Фонд Опис
Ф.Р-345 Опис 1 : Справ: 812, 1927-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Інструкція про приймання до навчальних закладів. Протоколи засідань приймальної комісії; методичних нарад; комісії з обстеження стану українізації технікуму; кваліфікаційної комісії. Відомості про викладацький склад та адміністративний персонал. Журнали успішності. Листування з Народним комісаріатом землеробства УСРР з питань працевлаштування випускників. Списки викладачів. Особові справи, характеристики студентів.
1927-1935 рр.
Фонд Опис