Фонди

Ф.Р-346 Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького Міністерства освіти УРСР.
Справ:7453; 1920-1924, 1928-1984 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-346 Опис 1: Справ: 184; 1920-1924, 1928 рр.
Статут інституту. Протоколи засідань об’єднаної президії інституту. Протоколи засідань факультетських комісій. Звіти про роботу факультетів. Навчальні програми і плани. Списки викладачів, адміністративного та технічного персоналу. Особові картки студентів.
1920-1924, 1928 рр.
Ф.Р-346 Опис 2: Справ: 3763; 1937, 1940-1941, 1943-1965 рр.
Розпорядження, положення, інструкції Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних Комісарів СРСР, Народного комісаріату освіти УРСР, Міністерства освіти УРСР з питань організації навчально-виховного процесу, порядку проведення державних іспитів. Стенограми засідань наукової ради, конференцій та нарад професорсько-викладацького складу. Документи наукових студентських конференцій. Доповідні записки та довідки про діяльність інституту. Плани з навчально-методичної та виховної роботи факультетів і кафедр. Звіт про роботу заочного відділення. Статистичні звіти з кадрових питань. Штатні розписи. Документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
1937, 1940-1941, 1943-1954 р. 1955–1965 рр. 1966-1973 рр.
Ф.Р-346 Опис 4: Справ: 222; 1948-1949, 1952-1973 рр.
Статистичні звіти про роботу аспірантури. План науково-дослідної роботи інституту. Звіти про роботу приймальної комісії. Протоколи засідань кафедр, конкурсної комісії на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу. Відомості про кількісний та соціальний склад студентів. Стенограми звітно-виборних зборів профспілки.
1948-1949, 1952-1973 рр.
Ф.Р-346 Опис 5: Справ: 507; 1944-1984 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1944-1984 рр.
Ф.Р-346 Опис 6: Справ: 175; 1976-1983 рр.
Дипломні роботи студентів.
1976-1983 рр.
Ф.Р-346 Опис 8: Справ: 98; 1973-1983 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
1973-1983 рр.
Ф.Р-346 Опис 9: Справ: 381; 1974-1983 рр.
Відомості про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів.
1974-1983 рр.
Ф.Р-346 Опис 10: Справ: 1737; 1974-1975 рр.
Плани та звіти з навчально-методичної, науково-дослідної роботи факультетів. Стенограми лекцій. Протоколи засідань: кафедр, наукових рад факультетів, студентських наукових гуртків, методичних семінарів.
1974-1975 рр.
Ф.Р-346 Опис 11: Справ: 386; 1974-1983 рр.
Накази та постанови Міністерства освіти УРСР з питань діяльності вищих навчальних закладів. План роботи інституту та Київського обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів з питань підвищення науково-теоретичного та методичного рівня педагогічних працівників. Звіти голів екзаменаційних комісій інституту. Листування з педагогічними інститутами щодо розвитку співробітництва, навчально-виховної, науково-дослідної роботи, інтернаціонального виховання молоді.
1974-1983 рр.
Фонд Опис