Фонди

Ф.Р-357 Київський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут Міністерства вищої освіти СРСР.
Справ: 1118; 1924, 1926, 1937-1941, 1944-1954 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-357 Опис 1 : Справ: 173, 1945-1954 рр.
Протоколи, тези дисертацій, рецензії на кандидатські дисертації.
1945-1954 рр.
Ф.Р-357 Опис 2 : Справ: 703, 1926, 1937-1941, 1944-1954 рр.
Протоколи засідань наукової ради, кафедр інституту. Плани науково-дослідної роботи кафедр. Навчальні плани. Звіти про роботу державної екзаменаційної комісії, аспірантури. Акт та угода про передавання цегляного заводу в с. Корчувате в орендне користування інституту. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Рукописи, тези наукових статей, конспекти лекцій викладачів. Статистичні звіти з кадрів.
1926, 1937-1941, 1944-1954 рр.
Ф.Р-357 Опис 3 : Справ: 147, 1944-1954 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу інституту.
1944-1954 рр.
Ф.Р-357 Опис 4 : Справ: 39, 1944-1953 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки. Акти документальної ревізії фінансової діяльності комітету профспілки. Плани роботи.
1944-1953 рр.
Ф.Р-357 Опис 5 : Справ: 19, 1946-1953 рр.
Протоколи загальних, звітно-виборних зборів членів профспілки. Акти документальної ревізії фінансової діяльності комітету профспілки.
1946-1953 рр.
Ф.Р-357 Опис 6 : Справ: 37, 1949-1954 рр.
Протоколи, тези дисертацій, рецензії на кандидатські дисертації.
1949-1954 рр.
Фонд Опис