Фонди

Ф.Р-1237 Відділ народної освіти виконавчого комітету Печерської районної ради депутатів трудящих м. Києва
Справ: 523; 1943-1969 рр.


Фонд Опис
Ф.Р-1237 Опис 1: Справ: 499; 1943-1969 рр.
Накази Київського міського відділу народної освіти, рішення виконавчого комітету Печерської районної ради депутатів трудящих з питань освіти. Положення про районний будинок піонерів. Відомості про мережу навчальних закладів району. Річні звіти з навчально-виховної роботи. Протоколи нарад вчителів шкіл, завідувачів дошкільними закладами. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат відділу освіти та шкіл району.
1943-1962 рр. 1963-1965 рр. 1966-1971 рр.
Ф.Р-1237 Опис 2 : Справ: 24, 1962-1969 рр.
Протоколи засідань президії комітету профспілки. Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти діяльності комітету профспілки.
1962-1969 рр.
Фонд Опис