Фонди

Ф.Р-1381 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Печерської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 373; 1944-1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1381 Опис 1: Справ: 359; 1944-1981 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи зборів лікарів. Плани та звіти: фінансові, з оздоровлення дітей, розвитку та реорганізації медичних закладів. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Доповідні записки про роботу відділу. Звіти про кількісний і якісний склад медичних працівників району.
1944-1965 рр.
1966-1970 рр. 1971–1977 рр. 1978-1985 рр.
Ф.Р-1381 Опис 2: Справ: 14; 1966-1970 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів. Протоколи засідань медичної ради. Статистичні та фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси прибутків та витрат.
1966-1970 рр.
Фонд Опис