Фонди

Ф.Р-1480 Комітет народного контролю Жовтневого району м. Києва
Справ: 127; 1963-1969 рр.


Фонд Опис
Ф.Р-1480 Опис 1 : Справ: 127, 1963-1969 рр.
Протоколи засідань, плани та звіти про роботу комітету. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти перевірки: виробничих планів; продуктивності праці; якості продукції; виробничої, фінансово-господарської діяльності; правильності витрачання грошових коштів на відрядження; стану торгівлі продовольчими та промисловими на підприємствах, в установах та організаціях міста.
1963-1969 рр.
Фонд Опис