Фонди

Ф.Р-1510 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Залізничної районної ради народних депутатів м. Києва.
Справ: 313; 1943-1987 рр.

 


Фонд Опис
Ф.Р-1510 Опис 1: Справ: 313; 1943-1987 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань медичної ради, виробничих нарад керівників лікувально-профілактичних установ. Річні звіти, довідки про стан медичного обслуговування мешканців району, розвиток мережі установ охорони здоров’я. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Протоколи засідань комітету профспілки.
1943-1970 рр. 1971-1977 рр. 1978-1987 рр.
Фонд Опис