Фонди

Ф. Р-1543 Фінансовий відділ виконавчого комітету Мінської районної ради народних депутатів м. Києва

Фонд Опис
Ф.Р-1543 Опис 1: Справ: 134; 1975-1978 рр.
Накази з основної діяльності. Бюджет району. Фінансові плани, штатні розписи відділу, підприємств житлово-комунального господарства та торгівлі. Відомості про надходження податків. Статистичні звіти про роботу з кадрами. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи звітно-виборних та загальних зборів, засідань комітету профспілки.
1975-1978 рр.
Фонд Опис